Hvad er angst?

Angst er en helt naturlig følelse, som alle mennesker oplever indimellem – ligesom enhver anden følelse. For nogle mennesker sker det bare, at angsten tager over og løber af med dem og kan udvikle sig til en lidelse. Helt biologisk set er angst er en naturlig, instinktiv reaktion på noget, der føles eller opleves som farligt. Den sørger for, at man reagerer hurtigt og instinktivt, og at man fx forsvarer sig eller flygter, når man føler sig angst eller truet. Dog oplever nogle mennesker angst i situationer, som egentlig ikke burde udløse angst. Det kan fx være dagligdagssituationer som at tage offentlig transport, at gå i skole eller købe ind. Det kan også være mere sjældne situationer som fx eksamen, tandlægebesøg, flyrejser eller noget, som involverer nåle. Her løber angsten løbsk, og angstreaktionen er helt ude af proportioner i forhold til faren i den reelle situation.

Der findes mange grader af angst – lige fra let nervøsitet til svære panikangstanfald, hvor det kan føles, som om man skal dø. Angst kan udvikle sig til en lammende fornemmelse, der hæmmer voldsomt i dagligdagen og kan gå så meget ud over livskvaliteten, at man ikke kan leve et normalt, frit liv. Ved generaliseret angst er angsten der stort set hele tiden, men den svinger i intensitet. Angst kan også komme ud af det blå i form af panikangst. Det kan komme, når man bliver belastet over en længere periode, fx i forbindelse med stress. Det kan også opstå i forbindelse med en voldsom eller traumatisk oplevelse.

Typiske angstsymptomer kan fx være:

 • Hjertebanken
 • Rysten og uro i kroppen
 • Sveden og klamme håndflader
 • Ondt i maven, kvalme og opkast
 • Trykken for brystet og vejrtrækningsproblemer
 • Svært ved at finde ro og søvnproblemer
 • Synsforstyrrelser og sortnen for øjnene
 • Mundtørhed og synkebesvær
 • Koncentrationsproblemer
 • Kort lunte og manglende overskud
 • Ængstelige tanker og skrækscenarier (hvad-nu-hvis-tanker)
 • Undgåelsesadfærd (ikke at komme i situationer, der trigger angsten)

Har du eksamensangst eller præstationsangst?

Angst er en følelsesmæssig tilstand, der kan variere i grad og ofte være meget ubehagelig og hæmmende. Når angst viser sig i form af eksamensangst eller præstationsangst, intensiveres den ofte. Der er typisk meget på spil, man skal præstere meget på meget kort tid. Desuden kan forventningerne fra omverdenen og måske fra én selv kan være høje. Eksamensangst og præstationsangst kan være så invaliderende, at det forhindrer én i at præstere sit bedste under eksamenerne. Uanset hvor gode karakterer man ellers har, og hvor godt man har forberedt sig, er det en ubehagelig oplevelse.

Det kan føre til en ond cirkel af frygt for eksamener, som forstærker angsten endnu mere og gør det sværere at overvinde den selv. Der kan typisk opstå negative tanker og skrækscenarier, som løber løbsk og forstærker angsten. Desuden kan man have hæmmende overbevisninger om egne evner, frygt for at fejle osv. Man tænker måske noget i stil med: “Jeg får helt sikkert blackout og dumper”, “Det kommer aldrig til at gå godt”, “Jeg er bare sådan én, der ikke er god til eksamen” ol. Hypnoterapi kan være nøglen til at bryde den onde cirkel af eksamensangst og præstationsangst og at genfinde roen og troen på sig selv og sine evner.

Symptomer på eksamensangst og præstationsangst er fx:

 • hjertebanken
 • svedige hænder
 • synlig eller indre rysten
 • anspændthed
 • mundtørhed
 • forstyrret søvn
 • dårlig mave og tissetrang
 • hektisk, overfladisk vejrtrækning
 • tankemylder og skrækscenarier
 • følelsen af at miste kontrollen
 • akut hukommelsessvigt eller blackout
 • usikkerhed og manglende tro på sig selv

Fordele ved hypnoterapi ved angst

Hypnoterapi er en effektiv metode til at tackle eksamensangst, og jeg har utroligt mange og gode erfaringer med hypnoterapi ved denne og mange andre typer angst, skrække og fobier. Det specielle ved hypnose er, at man kan arbejde direkte med underbevidstheden, hvor angsten, som jo er en helt umiddelbar, primitiv reaktion, egentlig kommer fra. Mange har sikkert prøvet at tale angsten “til fornuft”, men det hjælper sjældent, for angsten befinder sig på et andet plan. Man kan sige, at man med hypnoterapi møder angsten på det plan, hvor den er, og på den måde er sindet nemmere at bearbejde og mere åbent for positiv forandring.

Gennem hypnoterapi kan jeg hjælpe med at identificere og bearbejde de underliggende årsager til angsten, ændre på gamle, negative mønstre og introducere nye, positive tanke-, følelses- og handlemønstre i forhold til de situationer, hvor man ønsker sig det. Jeg kan hjælpe med at slippe fri af den angst, som man typisk ikke selv kan slippe af med uden at få hjælp.

En af fordelene ved hypnose i behandlingen af angst er, at det kan hjælpe med at tackle problemet på et dybere, mere ubevidst niveau end blot at lære teknikker til fx stresshåndtering og vejrtrækningsøvelser. Ved at arbejde med det underliggende tankemønster og de følelsesmæssige reaktioner giver hypnoterapi en effektiv og varig løsning på problemet. Nogle gange er én session nok, men det kan være nødvendigt med flere hypnoterapisessioner for at opnå det ønskede resultat, og det kan være en god idé at fortsætte med at øve de teknikker, der er lært under sessionerne, for at forankre forandringen. 

Hvordan foregår en session med hypnoterapi?

Under en hypnoterapisession guider jeg til en dyb afslappet tilstand. I denne tilstand (hypnosen) kan man bearbejde de eventuelle oplevelser, tanker og følelser, der ligger bag angsten. Dette kan fx indebære at slippe en angst for at fejle, at styrke selvværdet og finde ro, tryghed og fokus. Under hypnosen bruger jeg terapeutiske teknikker til at mentaltræne eller “omprogrammere” negative mønstre. Desuden introducerer jeg de nye tanker, følelser og handlemønstre i forhold til det, som man ønsker sig. Dette indebærer fx at visualisere sig selv rolig, tryg og selvsikker i forskellige situationer. Det kan ligeledes være at føle sig mentalt i balance og have en følelse af, at det nok skal gå. Ved eksamensangst kan det fx være en følelse af ro, tro på sig selv og overblik, at kunne huske stoffet og svare roligt og sikkert på de spørgsmål, der bliver stillet. Ved flyskræk kan det fx være at have en følelse af tryghed og ro og at være ligeglad med turbulens og flyets lyde. Hver session bliver målrettet den enkelte, og det er også derfor, at der er en grundig samtale inden selve hypnosen.

Se referencer.

Læs mere om hypnoterapi.

Er du klar til at få hjælp eller hjælpe din teenager?

Jeg giver 25% rabat for elever og studerende – se priser her.